PreviousHomeNext

Mountain Laurel

Kalmia latifolia

mountain laurel bush Kalmia latifolia plant picture