PreviousHomeNext

English Plantain

Plantago lanceolata

plantain plantago lanceolata herb plant picture

Plantain plant leaves, English Plantain
Share this page